Hitta på nått bus

Hade varit skoj och hitta på något skoj.