Vad använder jag för inloggning i forumet?

Du använder samma inloggning som på din medlemssida. Precis som på medlemssidan så gör forumet skillnad på stora och små bokstäver i lösenordet, så B och b är inte samma bokstav, det måste man tänka på. I övrigt är det inga skillnader.

Eventuella ändringar av lösenordet på din medlemssidan, synkroniseras automatiskt var 10:e minut. Så efter nyregistrering eller byte av lösenord kan det alltså ta upp till 10 minuter innan användaren är skapad i forumet eller lösenordet är ändrat till det nya. Detta gäller även namnbyten av din användare.