Hittar inte inställningsalternativet för bildvisning längre

I och med uppgraderingen till det nya bildsystemet så plockades möjligheten bort att kunna välja under "Inställningar" om man skulle kunna använda den vanliga visningen eller den andra som använde javascript.

I dagsläget så är det inte bestämt om något sådant alternativ ska komma tillbaka eller om den nuvarande bildvisare (där uppdelningen är gjord i olika bildmappar) ska vara den standard som gäller.