Hur många bilder kan jag ha i profilen?

Antalet bilder som du kan ha uppladdade i din profil beror på om du är Standard- eller PLUS-medlem.

Typ av medlemskap Bilder
Standard-medlem 5
PLUS-medlem 100


När du inte längre är PLUS-medlem, men har fler än 5 bilder uppladdade så kommer bara 5 av de först uppladdade bilderna att visas i din profil.