Vad betyder siffran inom parantes efter Adressboken i vänstermenyn?

Den indikerar hur många av dina profiler som du har i adressboken som för närvarande är inloggade. Om du går in i din adressbok så ser du vem som är inloggad samt kort information om dem.