Varför finns profiler som avslutat sitt konto kvar i adressboken?

Anledningen till att även profiler som inte längre än medlemmar på BC visas i adressboken beror på att den eventuella kommentar du lagt in ska synas. Den kan innehålla viktig information du kan ha skrivit in en gång i tiden.

Du kan manuellt underhålla din adressbok genom att ta bort en profil som inte längre än medlem genom att klicka på den röda stoppsymbolen som då raderar bort den profilen från din adressbok.