Hur länge ligger brev i mappen Inkorg kvar?

Breven ligger kvar i 60 dagar innan de automatiskt raderas.