Använda Internet Explorer i kompatibilitetsläge

Internet Explorer 8.0 och 9.0 har ett speciellt läge som heter Kompatibilitetsläge vilket gör att webbläsaren i princip beter sig som Internet Explorer 7.

Detta läge är något som användaren själv kan försätta webbläsaren i genom att klicka på "trasiga sida"-ikonen i adressfältet eller via Verktygs-menyns alternativ "Kompatibilitetsvy".

Normalt läge
Normalt läge
Kompatibelt läge
Kompatibelt läge


Om du använder Internet Explorer i kompatibilitetsläge så kommer du att dels få allehanda konstiga fel, dels så kommer designen att se något märklig ut.

Om du använder Internet Explorer i kompatibilitetsläge så kan vi tyvärr inte garantera att din medlemsida kommer att fungera så som är önskvärt.