1

Tråd: Regler för forumet [Ändrat 2007-06-10]

BodyContacts forum är till för att diskutera det mesta som dels rör sajten, dels kommunikation medlemmar imellan i ett publikt forum.

Ändrad senast 2007-06-10.
Punkt d) och e) är ändrade.

a) Posta i rätt ämneskategori så långt som möjligt och skapa inte dubblettrådar som behandlar identiska ämnen. Se först efter om liknande trådar redan existerar och posta i dessa om så är fallet. Dubletttrådar stängs.

b) Använd en så beskrivande titel på inläggen som möjligt så trådens innehåll framgår tydligt. Använd inte enbart versaler; det är svårläst och betyder i skrift det samma som att SKRIKA! Styckeindela längre texter. Vi kommer att ändra och rätta till vilseledande titlar på tråden.

c) Du får inte skriva inlägg som är kränkande eller hotande. Det som skrivs i forumet skall skrivas med vårdat språk. Kraftuttryck bör ses över om de absolut är nödvändiga för att föra fram ett budskap. Inga personangrepp. Diskussioner ska föras med respekt, och vara saklig och seriös. Om en tråd spårar ur, så reserverar vi oss rätten att när som helst och utan förvarning stänga den eller ta bort inlägg som inte följer reglerna. Har du inget att tillföra debatten så avstå hellre från att skriva. 

d) Du får inte lämna ut andras personuppgifter på forumet; t ex e-mailadress, hemadress och telefonnummer.

e) Du får inte göra reklam för egna hemsidor; Du får posta länkar till andra websidor som är publicerade på internet, dock inte sådana som du själv driver eller gör vinning på.

f) Användare som lägger in material på forumet medger därmed också att materialet får lagras och spridas elektroniskt från denna webplats. Upphovsrättslagen gäller och informationen får endast laddas hem för enskilt bruk, ej kopieras till andra webplatser eller annat media som sprids till allmänheten.

g) Användare som bryter mot dessa regler blir först varnade och sedan avstängda om överträdelser fortgår.

h) I övrigt gäller sunt förnuft, bara för att något inte står eller inte står ordagrant i en viss specifik regel kan det gälla/ej gälla. Annan regel kan gälla om så anges för respektive forum. Givetvis så kan dessa regler inte gälla för alla scenarion, utan de kommer att kompletteras vart eftersom.

i) Brott mot reglerna innebär först och främst en varning, i grövre fall så stängs användaren direkt av från forumet på kortare eller längre tid, beroende på regelbrottet.