BodyContact Blogg

BodyContact tuffar på som tåget

Jämförelsen med att BodyContact skulle tuffa på som tåget är kanske i dessa tider av avregleringar och nedskärningar av banunderhåll något haltande eftersom BC de senaste 30 dagarna haft 100% upptid på alla servrar och förbindelsen med omvärlden.

Sådana siffror skulle få vilken tågdirektör som helst att gråta av lycka :-)

Förklaringen består till stor del av flytten till GleSYS datahall i Stockholm och att infrastrukturen i den datahallen är så pass mycket bättre än i den gamla: bättre ström, bättre kyla och mycket bättre anslutningar till internet. Dessutom så har infrastrukturen för själva BodyContact kunnat göras om från grunden med bland annat MySQL Cluster och lastbalansering mellan webbservrarna som sköter medlemssidan.

Det finns några flaskhalsar kvar som ska få redundans nu under hösten/vintern för att ytterligare säkra upp driften.

De senaste veckorna så har totalsumman för hela flytten kunnat räknats ut i och med att de sista fakturorna har ramlat in. Slutsumman blev ca 79 000 kr + moms och då inte inräknat allt fysiskt arbete som lagts ned i form av omprogrammering, fysiskt flytt av servrar, ominstallation av servrar och arbete i datahallen som sådant.

Taxi            900
Dustin         36 400
Webhallen        4 800
Elfa            350
Ebay (div servrar)   33 900
Posten          1 500
Diverse frakt      1 000

 

På medlemssidan så har uppdateringarna inte varit så förekommande de senaste veckorna beroende på olika orsaker, mycket arbete har istället lagts på att hålla jämna steg med inkomna supportfrågor, utveckla och förbättre kontrollpanelen för BC och den dagliga bokföringen.
Kategori: Allmänt, Nyheter