BodyContact Blogg

Testkörning av MySQL Cluster för medlemssidan

För att ytterligare ge mer driftsäkerhet och utrymme att expandera så köptes nya databas-servrar in förra månaden. Dessa är nu driftklara och kommer under den närmaste veckan/veckorna att testköras så skarpt som det bara går innan flytten sker slutgiltigt från de gamla till de nya servrarna. Inköpet har kunnat ske med hjälp av inkomsterna från er som köper PLUS-medlemskap.

Teoretiskt sett så ska BodyContact kunna nå en upptid på 99.999% (5 minuter nertid under ett helt år), praktiskt sett så kommer det nog att begränsas av yttre omständigheter som BC inte kommer att kunna råda över (fiberbrott, DDoS etc).

mysql-cluster-diagram

Testkörningen kommer troligen inte att påverka medlemssidan i någon större omfattning.

Först kommer vissa valda databaser typ faq:n, omröstningarna, bloggen etc att läggas över till klustret. Dessa databaserna är inte systemkritiska och det är därför en bra början att se hur allt kommer att fungera i praktiken innan medlemssidan flyttas. I samband med flytten av hela medlemssidan kommer medlemssidan att ligga nere, när detta kommer att ske och hur länge kommer att meddelas framöver i god tid innan flytten.
Kategori: Allmänt, Medlemssidan